vandskab - konkVandskaber

Der kan være tale om landskaber, som kan
indtages, beskrives og skabes. 
I landskabet sker der altid noget
- så langt øjet rækker.
 
I vandets verden sker der også
en masse - uanset om det er
salt- eller ferskvand.

Hvad er det der for skabninger,
der lever af og i vandet.
Hvordan ser ser deres verden ud,
og ikke mindst:
hvordan ser landskabningernes
verden ud fra vandets element?vandskab - indeklemt
 
Er vandets liv påvirket af landskabets?
Er der nogen der tager notits af,
hvad vandskabningerne foretager
sig i forhold til landskabet, og kan
vandet slette sporene på en
anden måde end vinden?

  
Går vi forbi tegnene fra vandskabningerne
eller tænker vi dem som en del af
landskabningernes ejendom?
Vil vi lade dem leve og agere i deres egen
verden, hvis de blot ikke
blander sig i vores?

 

 vandskab - laekker larve